Pochopení smyslu, přirozené formulace, přesnost, gramatická správnost, čtivost. To jsou atributy, které se snažím zachovat v každém překladu bez ohledu na téma a funkci.

Věnuji se komerčním a odborným překladům z různých oborů. Zaměřuji se hlavně na marketingové texty a vzdělávací materiály, ale mám zkušenosti i s jinými typy textů. Témat a oborů je mnoho – pošlete mi text e-mailem k posouzení, zda mi obsahově a tematicky sedí.

 Jazykové kombinace pro překlad:
 • z angličtiny do češtiny
 • z němčiny do češtiny
 • ze španělštiny do češtiny
 • z češtiny do angličtiny
 • z češtiny do němčiny

Specializace a obory

 • marketingové a propagační texty a webové obsahy,
 • školicí moduly a materiály (etické kodexy, kurzy manažerských dovedností apod.),
 • obchodní podklady, administrativní a obecné texty,
 • právní dokumenty, smlouvy, listiny,
 • pracovní materiály orgánů Evropské unie,
 • informační technologie (zkušenosti s překlady softwaru, aplikací, IT marketing),
 • technické příručky a návody k použití (elektronika, elektrotechnika, zdravotnictví atd.),
 • sociologie (průzkumy, zprávy)
 • školicí moduly a materiály (etické kodexy, CSR, manažerské dovednosti apod.)
 • a jiné.

CAT nástroje

Mám zkušenosti s používáním nástrojů pro počítačově podporovaný překlad, tzv. CAT nástroje (CAT-Tools). Usnadňují práci překladatele díky mnoha specializovaným funkcím, jako je překladová paměť, terminologické databáze, kontrola pravopisu a kvality atd. Jejich užitečnost spočívá v zachovávání jednotné terminologie a možnosti slev pro zákazníka za opakující se nebo již přeložené segmenty. Nejedná se o strojový překlad, je to pořád intelektuální práce člověka – lingvisty, jen s pomocí trochu modernějších nástrojů než je pero, psací stroj či papírový slovník. 🙂

Zakázky mohu zpracovat v těchto nástrojích:

 • SDL Trados 2007 Suite Freelance
 • SDL Trados Studio 2011
 • SDL MultiTerm 2011
 • SDLX
 • Across
 • MemoQ

Mám zkušenosti i s dalšími nástroji: Translation Workspace, Idiom, Google Translation Tool, HyperHub aj.