Tlumočím nejčastěji na obchodních jednáních, pracovních školeních, při návštěvách zahraničních partnerů nebo na konferencích.

Výběr realizovaných zakázek

FC Czech: dlouhodobá spolupráce na překladech podkladů ke vzdělávacím a rozvojovým programům z angličtiny do češtiny, obor: vzdělávání, management, osobní rozvoj

Regio2020: odborná konference Vysokorychlostní železnice v ČR, simultánní tlumočení v angličtině

Vysoké učení technické v Brně: odborná konference na téma Technologie elektronového paprsku, simultánní tlumočení v němčině

Asociace tepelného zpracování kovů, Jihlava: konference Materiály v tepelném zpracování, simultánní tlumočení v angličtině

Krajský úřad, Jihlava: konsekutivní a simultánní tlumočení v němčina, jednání, setkání projektového týmu, konference a semináře, poznávací cesty do Rakouska, obor: komunální politika, samospráva

Národní síť venkovských komunictních škol: semináře pro zastupitele a zástupce obcí, konsekutivní tlumočení v angličtině, obor: komunitní vzdělávání

Agrochema: obchodních jednání, konsekutivní tlumočení v němčině; obor: zemědělství, chemie

SMILE-Translations: výroční konference společnosti Pewag, simultánní tlumočení v angličtině, obor: strojírenství (sněžné řetězy a dopravníky); motivační seminář společnosti Lyoness, simultánní tlumočení v angličtině, obor: obchod

Česká umělecká agentura: moderování silvestrovského programu, němčina

Marketingová kancelář obchod. oddělení Rakouského velvyslanectví: hospodářské veletrhy v Brně, konsekutivní tlumočení v němčině, obor: potravinářský průmysl, zásobování

aj.