Překladu a tlumočení se profesně věnuji od roku 2008.

Vystudovala jsem filologii se specializací na lingvistiku a překlad (FF, Masarykova univerzita v Brně) a získala certifikát Konferenční tlumočník pro evropské struktury – European Masters in Conference Interpreting (EMCI) pro jazyky čeština, angličtina a němčina (Univerzita Karlova v Praze).

Překládání a tlumočení na volné noze je pro mě práce na plný úvazek, a proto k ní přistupuji zodpovědně, profesionálně a s respektem k přáním klientů.

Životopis

 

Tlumočník se nikdy nepřestává učit. Každá zakázka je jiná, každá zakázka přináší nové výzvy a nároky. Úkolem tlumočníka a překladatele je dobře se orientovat v překládané problematice, sledovat dění a rozvíjet své schopnosti. Proto stále vyhledávám možnosti dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Semináře a kurzy

Anglický terminologický seminář – obchodní korporace, Komora soudních tlumočníků, Praha (13. 4. 2014)

Kurz právnického minima pro překladatele, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (dvousemestrální, 2012/2013), teoretické základy práva a terminologie, specializace pro jazyky němčina a angličtina

Seminář pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem, Komora soudních tlumočníků, Praha (31. 3. 2012)

 

Konference (jako přispěvatel)

Studentsko-akademická konference ČMSSWS (Českomoravská studentská společnost Williama Shakespeara): Současná česká shakespearologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, referát na téma „Muzejní Hamlet: Srovnání překladů Josefa Jiřího Kolára a Jakuba Malého“, 05/2007

Odborná studentská konference, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, příspěvek o závěrečné bakalářské práci na katedře germanistiky: „Begegnung zweier Kulturen: ´Öffentlichkeitsarbeit´ von Feridun Zaimoglu am Beispiel seines Romans Abschaum“, 05/2005

Mezinárodní filmový workshop „Fremde in Deutschland – Deutsche in der Fremde„, Ekonomická univerzita v Bratislavě, 02/2004

 

Publikace

“Explicitness and Implicitness of Binary Coherence Relations and Translation. A research based on an analysis of a parallel and comparable corpus of non-literary texts”, LAP Lambert Academic Publishing, 2010